Ett hållbart sortiment

Hållbar förpackningsanvändning

Det mest miljövänliga, när det kommer till förpackningar, är alltid att använda så lite förpackningsmaterial som möjligt.

Fundera över om förpackningen är nödvändig
Ofta är förpackningar trots allt nödvändiga och då går det att göra val som minimerar miljöpåverkan. För skräddarsydda lösningar som passar just er verksamhet, kontakta våra säljare som har lång erfarenhet av att analysera förpackningsbehov och presentera miljövänliga och kostnadseffektiva emballeringslösningar.

Klättra uppåt på materialstegen
PacsOn Internationals materialstege guidar våra kunder som står i valet och kvalet mellan olika förpackningsmaterial.Ju längre upp på stegen materialet befinner sig, desto mindre CO2 -utsläpp och negativ miljöpåverkan bidrar det med. 

Anpassa förpackningens storlek efter innehållet och minska mängden tomrum 
En överdimensionerad förpackning är gjord av onödigt mycket råmaterial och kräver dessutom mer filler-material.

Välj tunnare material 
Är tjockleken på förpackningen optimal eller kan samma funktion kan uppnås med en tunnare? Sträckfilmen ”Infinity” är en tunnare plastfilm som tål lika hög belastning som tjockare filmer, men bidrar till mindre utsläpp av CO2.

Välj förpackningar gjorda av restprodukter eller återvunnet material
Spillmaterial som blivit kvar efter andra processer, samt återvunnet material bör prioriteras för att minska tillförseln av nytt råmaterial som olja, trä eller metaller. I vårt sortiment finns lådor bestående av en kombination av gräs och återvunnet papper, vilket reducerar utsläppen av CO2 markant.

För att underlätta kloka, klimat- och miljömedvetna val har vi placerat vår gröna groda vid vissa produkter i vår webshop. Grodan visar på produkter i vårt sortiment som i olika hänseenden belastar miljön mindre än andra produkt inom samma produktkategori.