Klimatarbete

För att minimera vårt bidrag till klimatförändringarna jobbar vi med aktiviteter genom hela företaget, samt tillsammans med våra leverantörer och transportörer, för att minska vårt gemensamma klimatavtryck.

Interna initiativ

 • Uppvärmning av våra lokaler med fjärrvärme gjord på biobränsle från restprodukter, samt 100 % förnybar el.

 • Ersätta samtliga plastprodukter tillverkade av fossil råvara med biobaserad och återvunnen plast fram till 2024 och på sikt fasa ut plasten helt.
 • Flytta hela vårt sortiment uppåt på materialstegen.
 • Minska antalet besök hos kunder och leverantörer till förmån för onlinemöten.
 • Se över möjligheten att erbjuda våra kunder att klimatkompensera för förpackningsmaterialet de köper.

Initiativ ihop med våra samarbetspartners

 • Kartlägga produktsortimentets klimatavtryck
 • Fortsätta effektivisera våra transporter genom
  • optimal lastning
  • optimerat antal sändningar
  • reducerad körsträcka
  • lätta lastbärare
  • uppföljning av våra transportörers koldioxidutsläpp
  • ökning av andelen HVO 100