Ett urval av produkter inom Avfallshantering

Aqua LH005 Vattenlöslig Plastsäck

Vattenlösliga tvättsäckar garanterar genom säker isolering att det infekterade godset/instrumenten från t.ex. en operationsavdelning ej kommer i direkt kontakt med personal vid hantering, lagring, transport. En obruten säker kedja ända in i tvätt/diskmaskinen utan att någon människa utsätts för smittorisk.

Diskhopropp utan pigg

Försänkt diskbänkspropp i gummi.

Luddsäck/Löksäck

Löksäck att använda som filter efter tvätt.