Ett urval av produkter inom Ytdesinfektion

DAX 75 Desinfektionsmedel

DAX Ytdesinfektion 75 är avsett för desinfektion av synligt rena, släta ytor.

DAX Plus Desinfektionmedel

DAX Ytdesinfektion Plus är en färdig brukslösning som består av isopropylalkohol. Alkoholstyrkan är 45 volymprocent.

Dax 75+ Desinfektionsmedel

Kiilto Pro Ytdesinfektion 75+ är avsedd för desinfektion av släta ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. Den är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som coronavirus, HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som Adenovirus och Murine Norovirus. Produkten verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan. 75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent. Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan. Innehåller tensid, vilket gör att ytan inte behöver förbehandlas.

 

KBM Lifeclean Ytdesinfektion

KBM Lifeclean ytdesinfektion är ett världsunikt, patenterat desinfektionsmedel som eliminerar dödliga sporer, virus och multiresistenta bakterier. Ytterst miljövänligt vattenbaserat alternativ. Utmärkt för daglig användning på ytor så som golv, väggar, bord, handtag, sanitet m.m. Mycket användarvänlig då lösningen är färdig att användas och kan hanteras utan skyddsutrustning. KBM Disinfection är ett säkert alternativ för framtiden då den inte utvecklar resistenta bakterier.

Klorin Original Disinfektionsmedel

Klorin desinfekterar och gör hygieniskt rent. Effekten på bakterier är dokumenterad. Klorin bleker och gör tvätten vit och hygieniskt ren. För rengöring, blekning och desinfektion i kök, dusch och tvättrum, toaletter m.m. Även utmärkt till uppfräschning av tryckimpregnerade trallar, plastmöbler etc. Effekten på bakterier är dokumenterad. Ska användas med kallt vatten. Klorin bleker också tvätt och gör den vit och hygieniskt ren.

Klorin Power Mousse Disinfektionsmedel

Klorin Power Mousse desinfekterar, bleker och rengör. Använd den mott fett, smuts och mögel. Den unika mousseformuleringen droppar inte, utan fastnar i smutsen och löser på så sätt upp även svåra fläckar utan risk för spill och stänk!