Ett urval av produkter inom Filter för andningsmasker

Sundström SR 221 Förfilter

Förfilter bör alltid användas med partikelfilter gasfilter och kombinationsfilter. Förfiltret skyddar huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar.

Sundström SR 298 AX Gasfilter

Filter SR 298 AX skyddar mot organiska föreningar, med en kokpunkt under eller lika med 65ºC.

Sundström SR 518 A2 Gasfilter

Filter SR 518 A2 skyddar mot organiska föreningar med en kokpunkt över +65° C, det vill säga de flesta lösningsmedel för fläkt SR500/500 EX.