PacsOn International AB ingår i OptiGroup med huvudkontor i Mölndal.

Antal anställda: 45
Försäljningskontor: Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Lager:  Jönköping

Organisations- och Vat.nummer 
Organisationsnummer: 556109-3948
Vat.nummer: SE556109394801
Styrelsens säte: Mölndal

Bankuppgifter
Bank: Danske Bank
Konto: 1241-0136958
Bankgiro: 5552-6768
BIC: DABASESX
IBAN SEK: SE4512000000012410136958
IBAN EUR: SE2312000000012410136966

ISO 9001 och ISO 14001
PacsOn International AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt gällande internationella standarder, ISO 9001 och ISO 14001. Utöver ett internt förbättringsarbete bedrivs även ett aktivt arbete med att säkerställa att våra leverantörer uppfyller krav som Code of Conduct for suppliers.

FSC, PEFC och FTI
För att främja ett hållbart skogsbruk är vi certifierade enligt FSC och PEFC. Vi tar även producentansvar för omhändertagandet av produkterna i avfallsledet genom att vi är anslutna till Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI.