Hållbara helhetslösningar för ditt emballage.

Att hjälpa våra kunder att packa smart är definitivt vår bästa gren. Vårt dagliga arbete är fokuserat på att skapa förpackningslösningar som inte bara är enkla och effektiva att packa i, utan förpackningarna ska också ge ett bra skydd och vara smidiga och praktiska att transportera.

Men vi nöjer oss inte med det. Vi strävar även efter att hitta det mest hållbara alternativet och på så sätt hjälpa våra kunder att minimera sin miljöpåverkan. Detta uppnår vi genom att aktivt arbeta med att hitta lösningar som reducerar materialåtgången, minskar mängden luft i transporterna och ökar användningen av återvunnet material. På så sätt kan vi skapa hållbara helhetslösningar som bidrar till att göra din verksamhet lite mer hållbar - allt i syfte för att gynna både dig som kund och vårt klimat.

Vi ser till helheten
Att minska användandet av nya resurser är en grundpelare i det cirkulära flödet. I filmen här nedanför kan du se hur vi jobbar med hållbarhet och återvinning.

Vår miljöpolicy

Hållbarhet är något som genomsyrar hela vår verksamhet. I vår miljöpolicy berättar vi hur vi driver utvecklingen framåt och bidrar till att våra kunder kan göra hållbara val.

Läs mer>>

Våra certifikat

Vi är stolta över våra certifikat. Det är ett tecken på att våra kunder kan lita på att vi göra rätt val - oavsett om det handlar om miljö, kvalitet eller arbetsmiljö.

Läs mer>>

FAQ

Hur många gånger wellpapp kan återvinnas eller hur plast kan räknas som hållbart? I vår FAQ-avdelning har vi samlat mängder av frågor och svar som guidar dig i att göra smartare val i hållbarhetsfrågorna.

Läs mer>>

Produkter som kan minska miljöpåverkan
En viktig ingrediens för ett mer hållbart samhälle med cirkulärt flöde är att undvika att nya resurser används i onödan. Därför strävar vi alltid efter att hitta produkter framtagna av återvunna material. Vi väljer i först hand biobaserade material, från certifierade eller miljömärkta källor som garanterar miljöhänsyn.

Vid all användning av material är det viktigt att produkten kan materialåtervinnas. Därför vill vi undvika produkter som innehåller material som inte går att separera.

Små justeringar ger stor effekt
Med bara små, enkla förändringar kan du minska din påverkan på klimatet rejält. Tillsammans kan vi med enkla medel göra förändringar som ger effekt och gör skillnad.

I vårt sortiment har vi alltifrån engångspallar i well och packband av papper till emballagepåsar och packtejp. Produkter som alla kan hjälpa till att minska CO2-utsläpp i jämförelse med traditionella alternativ.

Rätt produktval med vårt hållbarhetsverktyg
Tack vare vårt CO2-verktyg kan vi mäta, redovisa och följa upp de förändringar vi gör hos våra kunder på produktnivå. Det är ett sätt för oss att ge våra kunder möjlighet att mäta våra produkters klimatpåverkan.

Med hjälp av det unika verktyget kan vi räkna ut hur stora utsläpp av koldioxidekvivalenter (CO2) som en produkt har gett upphov till i produktionsledet. Därmed kan vi också jämföra olika produkter med varandra, avgöra vilka insatser som gör störst nytta och följa utvecklingen över tid.

Målet är att verktyget ska hjälpa både oss och våra kunder att göra rätt val av produkter utifrån deras miljöpåverkan. Och, framför allt, i slutändan minska utsläppen av CO2.

Våra förpackningsexperter hjälper dig att hitta den bästa lösningen utifrån dina specifika förutsättningar.

Kontakta oss>>