Vägen fram till dagens PacsOn International AB har varit lång och spännande. 
Från att, under namnet Pappersgruppen, enbart ha varit en pappersgrossist 
har vi, framförallt i Norden, utvecklats till att förse även industri- & service-
företag med alla typer av förbrukningsvaror.
 

1895 
Korndals bruk blir Papyrus 

Dåvarande vice häradshövdingen, Marcus Wallenberg, köper konkursboet 
Korndals pappersbruk, som ligger vid Mölndalsån. Han vill ha ett internationellt 
gångbart namn och väljer att gå ifrån det gamla bruksnamnet som refererar 
till orten. Bruket döps istället till Aktiebolaget Papyrus.

1965-1967
Samarbete mellan bruken

AB Papyrus köper aktierna i AB Svanströms pappersagentur i Stockholm. 
Tillsammans med Munkedal AB köps pappersgrossisten Söderbergs Papper, 
som, efter fusion, ändrar namn till Söderberg & Grubbens AB. 
Papyrus och Munkedals säljer aktier i Söderberg & Grubbens till Grycksbo 
pappersbruk och de tre bruken kommer så att äga 1/3 vardera.Tillsammans 
köper de tre bruken Nordström & Tinggren i Göteborg och dess filial i Malmö.

1974
En stor pappersgrossist växer fram

Söderberg & Grubbens slås samman med grossisten Nordström & Tinggren 
och bildar Pappersgruppen, som ägs av de tre pappersbruken; Papyrus, 
Munkedal och Grycksbo.

1981
Munkedal AB säljer sina aktier i Pappersgruppen till Stora Kopparberg 
och pappersbruket Papyrus.

1986 
Papyrus-bruket köps av Stora-koncernen och finpappersdelen inom Stora 
samordnas under namnet Stora Papyrus.

1990
Stora köper tyska Feldmühle och finpappersdelen inom Stora får nytt namn:
Stora Fine Paper.

1996
Grossistverksamheten bryts ut från Stora Fine Paper och blir en egen 
division under namnet Stora Merchants.

1998 
Bruket Papyrus byter namn
Svenska Stora och finska Enso går samman och bildar Stora Enso. 
Mölndalsbruket Papyrus byter namn till Stora Enso Mölndal AB.
(Namnet Papyrus behålls som ett vilande varumärke inom Stora Enso.)

1999 
Det nya Papyrus
Alla grossisterna under Stora Enso Merchants samordnas och byter namn 
. . . till Papyrus!

2002
Klippan AB köper Mölndalsbruket Stora Enso Mölndal AB (som före 1998
hette Papyrus) och bruket byter namn till Klippan Paper Mölndals Bruk.
Det avvecklades 2005 och förklarades i konkurs 2006.

2004-2005
Papyrus köper holländska Scaldia och franska Papéteries de France samt 
tyska pappersgrossist-gruppen Schneidersöhne och blir därmed Europas näst 
största pappersgrossistkedja.

2008 
Papyrus byter ägare

Stora Enso säljer Papyrus AB och tillhörande grossister. 
Nya ägare blir Altor och Triton.

2011
Förbrukningsvaror under nytt namn

Från och med den 14 mars samlas Papyrus Förbrukningsvaror under nytt namn – Papyrus Supplies. Syftet med namnändringen är att tydliggöra den del av verksamheten som är helhetsleverantör av förbrukningsvaror i Skandinavien samt att markera satsningen framåt. Under 2011 förvärvade Papyrus Supplies två städbutiker; StädgrossImporten i Stockholm och StädCentralen i Göteborg.

2012
Papyrus Supplies ökar sin närvaro på den norska marknaden genom förärvet av Arto Emballasje som är en grossist inom pack och emballage. Under året förvärvar Papyrus Supplies även den finska städgrossisten Siisti-Piste. Genom förvärvet blir Papyrus Supplies den största grossisten inom städprodukter och hygienartiklar i Finland.

2013
För att stärka kundfokus och utveckla kundanpassade produkter och tjänster delar Papyrus upp verksamheten i två separata bolag från och med den 1 april.
Papyrus Sverige AB – grossistverksamhet av finpapper, kontorspapper och tillbehör/förbrukningsvaror till grafisk industri och återförsäljare etc. 
Papyrus Supplies AB – grossistverksamhet inom städprodukter, hygienartiklar och förpackningsprodukter.
Under slutet av 2013 förvärvades även en ny städbutik – INPA i Malmö.

2014
I juni 2014 förvärvades ännu en ny städbutik – Städshopen i Stockholm. Hösten 2014 inleddes arbetet med att införa en ny logistikstruktur för Papyrus Sverige och Papyrus Supplies i Skandinavien som en naturlig följd av den demerge som genomfördes under 2013. Bolagen tar nu nästa steg och skapar separata logistikstrukturer för att möjliggöra optimerade lösningar för respektive verksamhets unika behov. 

2015
Papyrus Supplies startar upp ett centrallager i Jönköping som levererar till kunder på den svenska och danska marknaden. På den norska marknaden sker under året en sammanslagning av lagren för Papyrus Supplies och Arto Emballasje och de båda verksamheterna flyttar till gemensamma lokaler. De fyra städbutikerna som Papyrus Supplies tidigare förvärvat byter namn till Supplies Direct i syfte att forma ett nytt gemensamt erbjudande till marknaden.

2018
Papyrus Supplies byter namn till Procurator.

2021
Affärsområdet Packaging bilder ett eget bolag under namnet Pacudo.

2023
Vi byter namn till PacsOn International och blir en del av PacsOn-familjen.