Våra leveransvillkor reglerar bland annat vem som:

  • Betalar frakt och övriga kostnader i samband med transporten
  • Står för risken vid en eventuell godsskada eller förlust
  • Betalar tull i importlandet

Hela dokumentet hittar du här: Allmänna leveransvillkor

Our general delivery terms are also available in English: General delivery terms

Leveransinformation

Småorderavgift

Vid leveransordervärde understigande 3000 SEK tillkommer småorderavgift på 300 SEK.

Leveranstider

Mindre sändning inrikes<500 kgMindre sändning utrikes<1500 kg
Större sändning inrikes>500 kg och eller >3m3Större sändning utrikes>1500 kg

Leveranstid för Er orderZon 1Zon 2Zon 3Zon 4
Mindre sändning samt större sändning bokad före 12.0048 h3 dgr4-5 dgr4-11 dgr
Större sändning bokad efter 12.003 dgr4 dgr5-6 dgr5-12 dgr


Zon 1 Postnummer SE 10-69, 1 transportdag
Zon 2 Postnummer SE 70-89, 2 transportdagar
Zon 3 Postnummer SE >=90, 4 transportdagar
Zon 4 alla postnummer Europa, 4-10 transportdagar