För kompletta leveransvillkor se ”Leveransvillkor”.

Skadat eller saknat gods

Tänk på att noga besiktiga dina varor när du tar emot din beställning!
Vid leverans är det du som kund som ansvarar för att kontrollera varorna. Vid eventuella avvikelser såsom synlig skada eller saknat gods skall detta rapporteras direkt till transportören samt noteras på dennes kvittens/fraktsedel. För att underlätta reklamationsprocessen rekommenderar vi att du tar foto på det skadade godset. Kontakta vår kundservice för att anmäla avvikelsen samt skicka in dina foton. Vi tar över ärendet för vidare hantering med transportör samt åtgärd för dig som kund. Skadat gods får inte användas utan skall besiktigas av transportör som beslutar om godset skall återtas. Skadat gods får heller inte lämnas till transportör utan att du först har varit i kontakt med vår kundservice. 

Dold skada eller saknat gods vid uppackning
Om du upptäcker skada som är synlig först när godset packas upp eller om du saknar artiklar, skall detta rapporteras senast 7 dagar efter leverans. Kontakta kundservice innan du börjar använda varorna för att anmäla avvikelsen samt skicka in foto vid skadat gods. Förvara godset så att det inte skadas ytterligare eller som kan försvåra reklamationsprocessen.

För att ditt ärende skall kunna hanteras så snabbt som möjligt ber vi dig lämna så detaljerad information som möjligt;

 • PacsOn Internationals ordernummer
 • Typ av fel/reklamation
 • Information om artiklar och kvantiteter
 • Var godset finns vid eventuell upphämtning/retur
 • Kontaktperson hos er inklusive telefonnummer och mailadress

Retur och avbokning
Som kund har du rätt att mot en returavgift om 10% av ordervärdet, dock lägst 500:-, returnera obrutna och oskadade förpackningar som ingår i vårt standardsortiment. Detta skall ske inom 30 dagar från det att leverans har skett. För att avboka eller returnera kontaktar ni vår kundservice. 

Returrätt gäller inte artiklar som är tillfälliga, utgående, anskaffade, tillverkade för kunds räkning eller som ingår i vårt beställningssortiment. 

En tillverknings- eller anskaffningsorder går alltså inte att avboka eller returnera.

När du vill skicka gods i retur
För att skicka gods i retur kontaktar du vår kundservice senast 30 dagar efter att varorna har levererats. Gods får inte lämnas till transportör utan att du först har varit i kontakt med oss. Endast obrutna originalförpackningar i oskadat skick kan returneras. 

För att ditt ärende skall kunna hanteras så snabbt som möjligt ber vi dig lämna så detaljerad information som möjligt;

 • PacsOn Internationals ordernummer
 • Information om artiklar och kvantiteter/antal kolli som skall returneras
 • Var godset finns för upphämtning
 • Kontaktperson hos er inklusive telefonnummer och mailadress

Vid godkänd retur skickar vi via email en retursedel som ni fäster på godset före upphämtning. Returavgift debiteras enligt avtal.

Produktreklamation
Om du upptäcker fel eller brister i kvaliteten av en produkt får användning av produkten inte påbörjas utan PacsOn Internationals tillstånd. Kontakta genast vår kundservice om du upptäcker fel eller vill göra en produktreklamation, så hjälper vi dig med instruktioner. Fel eller brister i kvaliteten av en produkt skall rapporteras senast tre månader efter leverans. I väntan på att reklamationen hanteras ansvarar du som kund för att bevara och vårda godset.

För att ditt ärende skall kunna hanteras behöver vi följande information;

 • PacsOn Internationals ordernummer
 • Information om artiklar och kvantiteter, samt detaljerad information om brister/typ av fel
 • Foto på den felaktiga produkten som du reklamerar
 • Förpackningens batch-nummer för att kunna spåra eventuella tillverkningsfel
 • Vid förfrågan; Prover på den felaktiga produkten
 • Kontaktperson hos er inklusive telefonnummer och mailadress

Fel på faktura
Om du upptäcker fel eller brist på din faktura skall detta rapporteras senast 10 dagar efter att du mottagit fakturan. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig i ärendet!