Våra leveransvillkor reglerar bland annat vem som:

  • Betalar frakt och övriga kostnader i samband med transporten
  • Står för risken vid en eventuell godsskada eller förlust
  • Betalar tull i importlandet

Hela dokumentet hittar du här: Allmänna leveransvillkor

Our general delivery terms are also available in English: General delivery terms

Leveransinformation

Småorderavgift

Vid leveransordervärde understigande 3000 SEK tillkommer småorderavgift på 300 SEK.

Leveranstider

Mindre sändning Inrikes <500 kg Mindre sändning utrikes <1500 kg
Större sändning inrikes >500 kg och/eller >3m3 Större sändning utrikes >1500 kg

 

 

Leveranstid för Er order Zon1 Zon 2 Zon 3 Zon 4
Mindre sändning samt större sändning bokad före 1200 48 H 3 dgr 4-5 dgr 4-11 dgr
Större sändning bokad efter 12 3 dgr 4 dgr 5-6 dgr 5-12 dgr
         
Zon 1 Postnummer SE 10 – 69, 1 transportdag        
Zon 2 Postnummer SE 70 – 89, 2 transportdagar        
Zon 3 Postnummer SE >=90,  4 transportdagar        
Zon 4 alla Postnummer Europa 4-10 transportdagar